PERFORMANCE

Päivi Laakso

Päivi Laakso, artist

“Tiaratriumfbue”, performance ved starten av Tour De Andørja, Ibestad kommune, 2010.

Performance, Paivi Laakso

Päivi Laakso, Artist, kunstner, billedkunstner.

Sykkelbroperformance ved starten av Tour De Andorja, Ibestad kommune 2010. Foto Steve Nielsen.

Päivi Laakso, Artist, kunstner, billedkunstner.

Fjellperformance med seniorer, Tour De Andorja, Site Spesific, Ibestad kommune 2010, Foto Steve Nilsen, Ole Skardal.

Päivi Laakso, Artist, kunstner, billedkunstner.

Detaljer av Fjellperformance, 2010.Foto Steve NIelsen.

Päivi Laakso, Artist, kunstner, billedkunstner.

Detalje, Fjellperformance.

Sykkelbroperformance, Tour De Andorja, Site Spesific, Ibestad kommune 2010.

Sykkelbroperformance, Tour De Andorja, Site Spesific, Ibestad kommune 2010.

Thumbs up! tenk paa setemuskler, jenter! Smerte er godt! ” Jeg tar hjernen deres og passer paa den mens dere sykler!

Thumbs up! tenk paa setemuskler, jenter! Smerte er godt! ” Jeg tar hjernen deres og passer paa den mens dere sykler!

Päivi Laakso, Artist, kunstner, billedkunstner.

Fotballperformance tilhelbredelse for alle fiskerkonger og sykt laksebestand, festivalkunstner, Steinkjerfestivalen, 2008.

Päivi Laakso, Artist, kunstner, billedkunstner.

Portrett, ut fra “Päivi’s Rock-Hor-Hockey Bookperformance til Ære for alle Fiskekoner” et sinnsvakt show bygget på framføring av egne tekster, musikk, tango og ishockeyspillere.2005