ANMELDELSER

MYGGFANGERNE
PÄIVI LAAKSO
CAPPELEN DAMM, 2017.
Päivi Laakso bokomslag
VAKRARE ENN RØYNDA 27.01.2017

“[ …] virtuost,vakkert og effektivt […] Myggfangerne er ein uvanleg fin og presis roman, skriven for det meste i korte setningar og i presens. Det gjer det som hender meir røynleg, det skjer nett no, det ovrar seg og er ekte, ikkje referert eller omsett. Her er ingen eufemismar, ingen runddans kring den heite grauten. Presisjonsnivået i språket kombinert med den absolutt usentimentale skildringa gjer sjølv det uappetittlege fascinerande, det er noko som er til, ein føresetnad, som tida eller gravitasjonen […] Det er mykje alvor i denne boka, og alvorlege hendingar, men den nøytrale måten alt vert skildra på, gjer det også stundom komisk, ikkje minst når Päivi på nokre få liner skriv om bryllaupet sitt. Men boka er korkje komedie eller tragedie. Ho er eit stykke framifrå skrivekunst, om det vesle mennesket i det endelause verdsrommet.”
Odd W. Surén, Dag og Tid

LITEN BOK OM DE STØRSTE TING 24.12.2016

«Myggfangerne» er en fiksjonsfortelling om sorg og kjærlighet, om vold og krenkelse, om sykdom og forfall, om livet i motbakke. Det er en trist og morsom og surrealistisk beretning om små biter av store liv. For Päivi Laakso forstørrer. Hun dikter opp, finner på, tenker seg inn i hoder, leker seg gjennom scener som kunne vært fra en film. Det er vel det som er å skape litteratur? […] På liten plass – og uten store ord, de får jeg bruke – brer Laakso ut den aller videste horisonten, trekker skyene til side og skildrer det menneskelige grunnfjellet, alle sølepyttene, men også himmelen. «Myggfangerne» er en fin, liten roman.»
Anne Cathrine Straume, NRK

RØFF, FABULERENDE OG ØMSKINNET 24.11.2016

“Som Päivi Laaksos to første romaner er også denne preget av en bortimot burlesk humor. Men det er også kommet inn et dypt alvor og en sårhet i denne romanen som nok er det som gjør sterkest inntrykk – i kombinasjon med den ganske så friske humoren. Resultatet er igjen en roman som griper med sin annerledeshet; Päivi skriver på norsk, men står kanskje mer i en finsk fortellertradisjon. Og « Myggfangerne» representerer et gjennomført friskt og annerledes innslag i den norske litteraturen. Fint å ha Päivi tilbake!”
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad